jagkan

Solhagaskolan ”Jag Kan”, grundskola, Täby

Det är inte svårt – när man kan

På Solhagagruppens Jag kan-skola fokuserar vi på det som fungerar, hellre än på det som inte gör det.

Inspirationen hämtar vi från Ben Furmans väldokumenterade Jag kan-metod som används för att hjälpa barn med olika typer av beteendeproblem och inlärningssvårigheter.

Metoden är lösningsinriktad, förvånansvärt enkel och effektiv. Grundtanken är att varje problem beror på att en färdighet saknas och behöver läras för att lösas. Vilken förmåga det handlar om får eleven själv vara med och bestämma och tillsammans med föräldrar, kamrater och andra anhöriga som stöd, tränar personen på det som behövs. Varje framgång uppmärksammas och nya färdigheter firas.

Utökad skoldag
Jag kan-skolan erbjuder utökad skoldag fram till kl 16.00 för elever som har behov av det.

Om skolan
Jag Kan – skolan startade 2005 och ingår sedan 2012 i Solhagagruppen. Det är en grundskola med ca 25 platser i åk 1 – 9. Skolan tar emot elever med diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom eller med så omfattande behov att de behöver undervisning i en liten och resursstark grupp. Antalet elever i undervisningsgrupperna kan variera utifrån behov, men består sällan av fler än sex elever. I varje elevgrupp arbetar 1-2 lärare alternativt 1 lärare och 1 elevassistent.

Resurser
Skolans arbetsgrupp består av 8-10 behöriga lärare samt 4 elevassistenter. Arbetsgruppen får regelbunden handledning av en extern konsult samt utbildas löpande i bland annat tydliggörande pedagogik, Jag Kan-metoden samt i lågaffektivt bemötande.

Lokaler
Skolans lokaler är i två skilda plan uppdelat på år 1-5 respektive år 6-9. Varje plan består av en mängd rum, vilket skapar möjlighet att upplåta egna rum för de elever som behöver det. Alla elever har tillgång till datorer/I-PADs samt andra pedagogiska hjälpmedel. I varje klassrum finns en Teamboard som möjliggör interaktiv undervisning. På skolan finns ett särskilt musikrum som används både för undervisning och under raster och ett klassrum för bild med tillgång till ett stort ljusbord. På varje plan finns ett pingisrum samt spelrum, med tillgång till Xbox och diverse ”anpassade” spel.

Så jobbar vi
Undervisningen är individanpassad och sker både i grupp och enskilt. Vårt arbetssätt kännetecknas av återkommande samtal och utvärderingar för att stödja varje elev i sitt arbete mot sina egna mål och mot de nationella mål som är fastställda i styrdokumenten.

Helheten i fokus
Pedagoger och övriga medarbetare arbetar i team utifrån en helhetssyn på elevens livssituation. Vi strävar efter ett tätt samarbete med föräldrar och övriga familjemedlemmar, men också samverkan med tidigare skola, BUP, handledare och skolhälsovård är centralt. Vi vill erbjuda ett sammanhang där eleven får uppleva framgång och känslan av att lyckas, såväl i skolsituationen som i det sociala samspelet med sin omgivning.

Adress

Solhagaskolan "Jag Kan"
Nytorpsvägen 5A
183 71 Täby

Tel: 08 758 00 00
jagkan@solhagagruppen.se

Rektor
Bernt Andersson
Tel: 070 492 78 66

Besök vår webbplats

Kontaktformulär Verksamheter

Nytorpsvägen 5A, Täby