Solhagagruppen Enigma Omsorg = sant!

Enigma Omsorg blev en del av Solhagagruppen i april 2014. Samgåendet stärker förutsättningar för att möta ett stort behov av fler omsorgsplatser för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Enigma Omsorg grundades 1994 och har idag 19 verksamheter inom LSS, SoL, skola i Stockholms län. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med autism eller Aspergers syndrom. Många har dubbeldiagnoser, t.ex. Asperger och ADHD. Skolverksamheten vänder sig också till elever med andra neuropsykiatriska diagnoser samt elever utan diagnos men med större beteendesvårigheter.

Enigma Omsorg har ett brett utbud av tjänster för alla åldrar: grundskola, korttidsboende, fritids, barn- och ungdomsboende, vuxenboende, daglig verksamhet, arbetsträning och boendeträning för vuxna.

Utöver sina omsorgsenheter bedriver Enigma även en omfattande utbildningsverksamhet för individer som i sitt jobb eller vardag möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.