start-slide

Med rätt omsorg har alla människor möjlighet att leva ett gott liv hela livet.

Våra styrkor, intressen och drömmar är olika beroende på vilka vi är.
Det tar vi vara på.

Mer om vår vision

Det här är Solhagagruppen

Vi erbjuder specialiserade tjänster för barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd, Asperger, ADHD, dubbeldiagnoser och olika nivåer av utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador. Vår verksamhet finns bland annat inom skola, daglig sysselsättning, kollo, ledsagning, assistans och olika boendeformer. Våra verksamheter finns över hela landet och bedrivs inom ramen för LSS, SoL och Skollagen.
 
Läs mer om oss

Aktuellt

Den som har autism skiljer ut sig på samma sätt som en vänsterhänt från en högerhänt person.

Christian Stewart-Ferrer är en av föredragshållarna på Solhagakonferensen den 15 april. Hans budskap då är att utmaningen med autism inte är att acceptera funktionsnedsättningen i sig. I stället handlar det om att förstå att autister är en egen sorts människor. I grunden handlar det om att uppfatta världen helt annorlunda än vad majoriteten gör. Så …
Läs mer

Aktuellt / Seminarium

Kasper kollo erbjuder en kollovärld med olika teman och nya vänner.

Hit är barn, tonåringar och unga vuxna med högfungerande autism och Aspergers syndrom välkomna. Målet är att ge deltagarna en chans att förverkliga drömmar och göra det möjligt att testa saker som annars kanske är ouppnåeliga. – På Kasper har vi verkligen chans att få jobba med varje individs intressen, därför är det så roligt …
Läs mer

Aktuellt / Titta in hos oss
Visa alla

Ring Solhaga direkt

Om du själv i behov av stöd eller om du som anhörig eller handläggare vill veta mer

010-707 58 99

vardagar kl 8-17